دوشنبه, 01 مهر, 1398مقام دانشگاه مقام اول مقام دوم مقام سوم مقام چهارم مقام پنجم مقام ششم امتیاز
اول فردوسی مشهد 9 7 7 3 7 3 200
دوم تهران 7 6 9 3 4 2 176
سوم پیام نورتهران 8 1 2   1 3 102
چهارم شیراز 5 4 2 1 1 6 99
پنجم اصفهان 2 6 4 2 3 1 95
ششم تبریز 3 2 3 2 1 1 68
هفتم فنی حرفه ای مازندران 3 1 5   2   66
هشتم شهید بهشتی 2 1 1 3 5 2 53
نهم جامع علمی کاربردی مازندران 4 1 1       52
دهم جامع علمی کاربردی تهران 2 3       1 42
دهم غیر انتفاعی شمال آمل 2 1 2   2 1 42
دوازدهم مازندران 1 2   3 2 2 39
دوزادهم خوارزمی   1 5 1 2   39
چهاردهم شهید چمران اهواز 1 2 2       34
پانزدهم اراک 2     3 1 2 33
شانزدهم شاهرود   2 1   4 2 29
هفدهم علامه طباطبایی 2 1       1 28
هجدهم گیلان 1   1 2 2 1 26
هجدهم شهید باهنر کرمان     4   2 2 26
بیستم مجتمع مهندسی فناوری های قوچان 1 2         24
بیست ویکم بیرجند 1   2     1 21
بیست ویکم بین المللی امام خمینی قزوین   3         21
بیست ویکم محقق اردبیلی     3 1 1 1 21
بیست ویکم علم و صنعت ایران     1 4 2   21
بیست ویکم صنعتی شریف     1 2 5   21
بیست وششم سمنان   1 1 1 2 1 20
بیست وششم بوعلی سینا     4       20
بیست وهشتم یزد 1   1   1   17
بیست ونهم شهید مدنی     2 2     16
سی ام پیام نور زنجان 1   1       15
سی ویکم پیام نوراصفهان   1 1   1   14
سی ویکم سیستان و بلوچستان   1 1   1   14
سی ویکم لرستان   1 1   1   14
سی وچهارم کردستان 1       1 1 13
سی وچهارم كاشان 1       1 1 13
سی وچهارم فنی حرفه ای کرمان   1     2 2 13
سی وچهارم شهرکرد     2   1 1 13
سی وهشتم غیرانتفاعی خاوران   1 1       12
سی وهشتم  گنبد کاووس    1 1       12
چهلم جامع علمی کاربردی فارس 1           10
چهلم علوم انتظامي 1           10
چهلم غیر انتفاعی روزبه زنجان       1 3 1 10
چهل وسوم گلستان   1     1   9
چهل وچهارم ملایر   1       1 8
چهل وچهارم تربیت دبیر شهیدرجایی     1 1     8
چهل وچهارم غیرانتفاعی سنابادمشهد     1 1     8
چهل وچهارم زنجان     1   1 1 8
چهل وهشتم صنعتي سهند تبريز   1         7
چهل وهشتم غیر انتفاعی اشراق بجنورد   1         7
چهل وهشتم غیرانتفاعی سوره   1         7
چهل وهشتم غیرانتفاعی صنعتی قائمشهر   1         7
چهل وهشتم غیرانتفاعی طوس خراسان   1         7
چهل وهشتم غیرانتفاعی محدث نوری مازندران   1         7
چهل وهشتم غیرانتفاعی نوآوران کوهدشت   1         7
چهل وهشتم تربیت مدرس     1     2 7
پنجاه وششم غیر انتفاعی غیاث الدین کاشانی     1     1 6
پنجاه وششم ارومیه       1 1 1 6
پنجاه وششم پیام نورکردستان         3   6
پنجاه ونهم آیت الله بروجردی     1       5
پنجاه ونهم پیام نورمازندران     1       5
پنجاه ونهم جامع علمی کاربردی مرکزی     1       5
پنجاه ونهم صنعتی نوشیروانی بابل     1       5
پنجاه ونهم علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری     1       5
پنجاه ونهم غیر انتفاعی ادیب مازندران     1       5
پنجاه ونهم غیرانتفاعی سراج تبریز     1       5
شصت وششم صنعتی اصفهان       1   1 4
شصت وششم رازی کرمانشاه         2   4
شصت وششم صنعتی امیرکبیر         2   4
شصت وششم قم         2   4
هفتادم جامع علمی کاربردی اردبیل       1     3
هفتادو یکم دامغان         1   2
هفتادو یکم صنعتی همدان         1   2
هفتادو یکم علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان         1   2
هفتادو یکم فسا         1   2
هفتادو یکم وليعصر رفسنجان         1   2
هفتادوششم حکیم سبزواری           1 1

عکس تصادفی
3


نتایج المپیاد

نتایج المپیاد  پسران

مقام
دانشگاه
رده‎بندی
اول
فردوسی مشهد 200
دوم
تهران 176
سوم
پیام نور تهران
102
چهارم
شیراز
99
پنجم
اصفهان
95
ششم
تبریز
68
هفتم
فنی‎و‎حرفه‎ای‎مازندران
66
هشتم
شهید بهشتی
53
نهم
‎علمی‎کاربردی‎ مازندران
52
دهم
علمی کاربردی تهران
42

مشاهده جدول کامل نتایج مسابقات

تقویم برگزاری دوازدهمین المپیاد


نتایج المپیاد فرهنگی ورزشی دختران 

 مقام دانشگاه
رده بندی
اول
تهران
193
دوم فردوسی مشهد
96
 سوم شهید بهشتی 78
چهارم
شیراز 75
پنجم
اصفهان
73
 ششم رازی کرمانشاه 72
هفتم فنی و حرفه‎ای تهران
68
 هشتم شهیدباهنر کرمان
59
 نهم پیام نور گیلان
48
 نهم پیام نور تهران
48

مشاهده جدول کامل نتایج مسابقات

تقویم برگزاری دوازدهمین المپیاد

 
اطلاعیه دوازدهمین المپیاد
پیوندهای مفید

تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها

دانشگاه رازی

دانشگاه زاب
ل

دانشگاه زنجان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه سمنان

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعت نفت


دانشگاه صنعتی اراک


دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه صنعتی جندی شاپور


دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان


دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه


دانشگاه صنعتی قم


دانشگاه صنعتی کرمانشاه


دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی اصفهان


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی بابل


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علم و صنعت ایران


دانشگاه علم وفناوری مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دانشگاه فردوسی مشهد


دانشگاه فرزانگان سمنان


دانشگاه فناوری های نوین قوچان


دانشگاه فنی وحرفه ای


دانشگاه قم


دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


دانشگاه کوثربجنورد


دانشگاه گرمسار


دانشگاه گلستان


دانشگاه گنبد کاووس


دانشگاه گیلان


دانشگاه لرستان


دانشگاه مازندران


دانشگاه محقق اردبیلی


دانشگاه مراغه


دانشگاه ملایر


دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

دانشگاه نیشابور


دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هنر


دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه هنر اصفهان


دانشگاه هنرشیراز


دانشگاه ولایت


دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

دانشگاه یزد


دانشگاه کاشان

دانشگاه کردستان


دانشگاه یاسوج

دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار


دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان


مجتمع آموزش عالی اسفراین


مجتمع آموزش عالی بم


مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه


مجتمع آموزش عالی زرند


مجتمع آموزش عالی سراوان

مجتمع آموزش عالی گناباد

مجتمع آموزش عالی شیروان


مجتمع آموزش عالی لارستان


مرکز آموزش عالی کازرون

مرکزآموزش عالی استهبان


مرکزآموزش عالی اقلید


مرکزآموزش عالی شهرضا


مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا


مرکزآموزش عالی لامرد


مرکزآموزش عالی ممسنی


مرکز آموزش عالی محلات

مرکزآموزش عالی کاشان

مرکزآموزش عالی فیروزآباد

دبیرخانه های مناطق 10 گانه

     

                  

                 

 فدراسیون های ورزشی

  فدراسیون ورزش همگانی
فدراسیون ورزشها ناشنوایان
فدراسیون سه گانه
فدراسیون ورزش مدارس
فدراسیون ووشو
فدراسیون هاکی
فدراسیون هندبال
کونگ فو و هنرهای رزمی
فدراسیون نابینایان
فدراسیون والیبال
فدراسیون ورزشهای رزمی
فدراسیون ورزشهای سنتی و بومی
فدراسیون وزنه برداری
فدراسیون کوه نوردی
فدراسیون گلف
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
فدراسیون نجات غریق
بیماران خاص و پیوند اعضاء
فدراسیون ورزشهای پهلوانی
فدراسیون شنا
فدراسیون فوتبال
فدراسیون قایقرانی
فدراسیون کبدی
فدراسیون کشتی
فدراسیون کاراته
فدراسیون دوچرخه سواری
فدراسیون دو و میدانی
فدراسیون ژیمناستیک
فدراسیون سوارکاری
فدراسیون شطرنج
فدراسیون شمشیربازی
فدراسیون تیر و کمان
فدراسیون تنیس
فدراسیون تنیس روی میز
فدراسیون جودو
فدراسیون جانبازان
فدراسیون چوگان
فدراسيون تيراندازي
فدراسيون تكواندو
فدراسيون پزشكي ورزشي
فدراسيون بولينگ و بيليارد
فدراسيون بوكس
فدراسيون بدن سازي و پرورش اندام
فدراسيون بدمينتون
فدراسيون بسكتبال
فدراسيون اسكيت
فدراسيون انجمن هاي ورزشي
فدراسيون اسكي
فدراسيون اسكواش

خبرگزاری ها

سایر پیوندهای مفید


 
 
 

وزارتخانه ها و پژوهشکده ها