اداره کل تربیت بدنی


17

برگزاری مسابقات اولین دوره لیگ شطرنج دانشگاه های استان تهران

برگزاری مسابقات اولین دوره لیگ شطرنج دانشگاه های استان تهران
 

اولین دوره لیگ شطرنج دانشگاه های منطقه یک ورزش دانشگاه های کشور، از تاریخ 25 بهمن لغایت 23 اسفندماه 1397 به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.در این دوره از رقابت ها، ۸ تیم در بخش دختران و 8 تیم در بخش پسران در سه ماده استاندارد، برق آسا و رپید به روش دوره ای با هم به رقابت پرداختند. مراسم اختتامیه  باحضور مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه یک ورزش کشور برگزار گردید.

دانشگاه های  شرکت کننده در مسابقات: شهید رجائی، خوارزمی، علم و صنعت، صنعتی امیرکبیر ،صنعتی شریف ،خواجه نصیرالدین طوسی، تهران و جامع علمی کاربردی غرب تهران

نتایج مسابقات بخش پسران

ماده رپید

ماده برق آسا

ماده استاندارد

تاریخ برگزاری: 23 اسفند

تاریخ برگزاری: 16 اسفند

تاریخ برگزاری: (25 بهمن الی 23 اسفند)

امتیاز

نام دانشگاه

مقام

امتیاز

نام دانشگاه

مقام

امتیاز

نام دانشگاه

مقام

24

صنعتی شریف الف

1

24.5

جامع علمی کاربردی

1

26.5

صنعتی شریف الف

1

20.5

جامع علمی کاربردی

2

22.5

صنعتی شریف الف

2

19.5

جامع علمی کاربردی

2

19

صنعتی امیرکبیر

3

14

خواجه نصیرالدین طوسی

3

15

خواجه نصیرالدین طوسی

3

18

خواجه نصیرالدین طوسی

4

13.5

صنعتی شریف ب

4

14.5

صنعتی شریف

4

16

صنعتی شریف ب

5

13.5

صنعتی امیرکبیر

5

14

صنعتی امیرکبیر

5

8

شهید رجائی

6

13

علم و صنعت

6

9.5

علم و صنعت

6

6.5

خوارزمی

7

8.5

شهیدرجائی

7

6

خوارزمی

7

0

علم و صنعت

8

2.5

خوارزمی

8

6

شهید رجائی

8

نتایج مسابقات بخش دختران

ماده رپید

ماده برق آسا

ماده استاندارد

تاریخ برگزاری: 23 اسفند

تاریخ برگزاری: 16 اسفند

تاریخ برگزاری: (25 بهمن الی 23 اسفند)

امتیاز

نام دانشگاه

ردیف

امتیاز

نام دانشگاه

ردیف

امتیاز

نام دانشگاه

ردیف

23

تهران

1

23

تهران

1

19

تهران

1

21

شهید رجائی

2

19

خوارزمی

2

18

شهید رجائی

2

16

صنعتی شریف

3

15.5

شهیدرجائی

3

17.5

صنعتی شریف

3

13.5

صنعتی امیرکبیر

4

14

علم و صنعت

4

15

خوارزمی

4

11.5

علم و صنعت

5

11

صنعتی امیرکبیر

5

15

صنعتی امیرکبیر

5

10

خوارزمی

6

11

علمی کاربردی

6

12.5

علم و صنعت

6

9

خواجه نصیر

7

10

صنعتی شریف

7

8

خواجه نصیر

7

8

علمی کاربردی تهران غرب

8

8.5

خواجه نصیر

8

7

علمی کاربردی تهران غرب

8

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (166)
کد خبر: 1848