X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
افتتاح خانه دارت و آشیانه دوچرخه سواری دانشگاه الزهرا(س)
ایرج احسانی

افتتاح خانه دارت و آشیانه دوچرخه سواری دانشگاه الزهرا(س)

توسعه فضاهای ورزشی همزمان با اعیاد شعبانیه و روز جانباز

 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه الزهرا، همزمان با اعیاد شعبانیه و روز جانباز، خانه دارت را جهت استفاده دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه با هدف توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی و همچنین آشیانه دوچرخه سواری را با هدف ترویج فرهنگ تندرستی و ورزش، جایگزینی دوچرخه به جای خودرو، حمایت از برنامه های دانشگاه سبز و توسعه ورزش های قهرمانی و همگانی در روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ افتتاح نمود.

این مراسم با حضور خانم دکتر فریده حق بین (رییس دانشگاه الزهرا)، خانم دکتر شهلا بختیاری (معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا)، آقای دکتر رضا قاسم نژاد (معاون مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان)، خانم دکتر شهناز روزبهانی (رییس اداره ورزش همگانی اداره کل سازمان امور دانشجویان)، آقای دکتر مجید واحدی زاده (رییس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه ها)، آقای دکتر محمدرضا صفا پور (رییس انجمن دوچرخه سواری اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان)، خانم دکتر معصومه شجاعی (مدیر تربیت بدنی دانشگاه الزهرا) و تعدادی از مدیران و همکاران دانشگاه الزهرا برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، خانم دکتر شهلا بختیاری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خیر مقدم به مهمانان گرامی، از مدیر تربیت بدنی و همکارانشان تقدیر و تشکر نمود و در ادامه، افتتاح خانه دارت و آشیانه دوچرخه سواری مدیریت تربیت بدنی همراه با اجرای آیین افتتاحیه اجرا شد و در پایان مراسم، عکس یادگاری گرفته شد.

مطلب قبلی دوره داوری شطرنج (درجه 3) برگزار می گردد.
مطلب بعدی معاون طرح و برنامه اداره کل تربیت بدنی معرفی شد
Print
225 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید