X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
اولین جلسه هماهنگی چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه گیلان برگزار گردید.
ایرج احسانی

اولین جلسه هماهنگی چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه گیلان برگزار گردید.

همزمان با نشست مدیران حوزه های شاهد و ایثارگر و مشاوره و تندرستی منطقه 3 کشور که در تاریخ 18الی 19 آبان ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار گردید، اولین جلسه هماهنگی چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور آقایان: دکتر تقی زاده(مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر) و دکتر قاسم نژاد (معاون اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، معاون دانشجویی دانشگاه گیلان، مدیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان، مدیر محترم شاهد وایثارگر و برخی از مسئولین دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات مربوط به زمان و رشته های برگزاری المپیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طی نظر خواهی از مدیران تربیت بدنی  دانشگاه ها و بررسی زیرساخت های دانشگاه میزبان، رشته های والیبال، فوتسال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو و میدانی، شطرنج و تیراندازی در اولویت پیشنهادی این دوره از المپیاد انتخاب شدند.
شایان ذکر است چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تابستان 1402 به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.

مطلب قبلی لینک فیلم آموزشی ورود و ثبت  اطلاعات مرتبط با  ارزیابی وضعیت جسمانی دانشجویان در سامانه ستاو
مطلب بعدی مسابقات قهرمانی دانشجویان در رشته های غیرالمپیادی در 6 ماهه دوم سال جاری برگزار میگردد.
Print
82 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید