X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
اولین جلسه هم افزایی و هم اندیشی توسعه ورزش همگانی در سال جدید با حضور دکتر علیزاده در وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید.
ایرج احسانی

اولین جلسه هم افزایی و هم اندیشی توسعه ورزش همگانی در سال جدید با حضور دکتر علیزاده در وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید.

اولین جلسه هم افزایی و هم اندیشی توسعه ورزش همگانی در سال جدید با حضور دکتر علیزاده در وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید.

با دعوت دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان از دکتر علیزاده مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان اولین جلسه هم افزایی و هم اندیشی توسعه ورزش همگانی برگزار شد.

در این جلسه با استناد به سیاستهای کلی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر تامین منافع ملی ،همچنین رویکرد و نگاه این وزارت  در راستای تعامل سازنده با دستگاههای تاثیرگذار در امر ورزش، پیشنهاد ایجاد زمینه  برای بهبود تعاملات بین بخشی ارایه  شد.

دکتر علیزاده مدیر کل تربیت بدنی وزارت عتف گزارش کاملی از اقدامات و برنامه های اداره کل در حیطه ورزش همگانی ارائه دادند.

مقرر گردید وزارت ورزش و جوانان از فعالیتهای همگانی در سطوح استانی منطقه ای و المپیادهای ورزش همگانی حمایت مشارکت و پشتیبانی لازم را داشته باشد.

همچنین پیشنهاد حمایت و تعامل سازنده در حیطه های آموزش و پژوهش، رویدادهای ورزش همگانی و پایش فعالیتها توسط وزارت ورزش و جوانان ارایه شد.

ودر نهایت تشکیل کارگروه تخصصی مشترک با هدف هم اندیشی و پیگیری موضوعات مورد توافق و مصوب  گردید

مطلب قبلی بهترین راهکار برای رفع مشکلات ورزش در دانشگاه ها، ورود بخش خصوصی و افراد خیر به حوزه ساخت و ساز و تجهیز اماکن ورزشی می باشد
مطلب بعدی جلسه کمیته توسعه ورزش های همگانی با حضور اعضای این کمیته ومدیران استان‌های ورزشی بصورت مجازی در سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
Print
152 رتبه بندی این مطلب:
4/0

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید