X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
اولین کارگاه الکترونیکی در فضای مجازی از طریق سامانه ستاو برگزار گردید.
ایرج احسانی

اولین کارگاه الکترونیکی در فضای مجازی از طریق سامانه ستاو برگزار گردید.

اولین کارگاه الکترونیکی با عنوان کراس فیت و آشنایی با آسیب های رایج این رشته در فضای مجازی و از طریق سامانه ستاو با حضور 75 شرکت کننده برگزار گردید

با توجه به شیوع ویروس کووید 19 و ضرورت آگاهی بخشی و ارتقای دانش فنی و مدیریتی منابع انسانی شاعل در ورزش دانشجویی، انجمن آمادگی جسمانی این اداره کل کارگاه الکترونیکی کراس فیت و آشنایی با آسیب های رایج این رشته  را در تاریخ 15 تیرماه بصورت مجازی در سامانه ستاو برگزار کرد. دراین کارگاه 75 نفر از مدیران، کارشناسان و مربیان  تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حضور داشتند.

آقایان: دکتر مرادی شهپر و دکتر بهرامی نژاد از فدراسیون پزشکی-ورزشی مدرسی کارگاه مذکور را بعهده داشتد.

مطلب قبلی افتتاح زمین چمن مصنوعی دانشکده فنی و حرفه ای محمد باقر (ع) ساری
مطلب بعدی شورای ورزش دانشگاه زنجان برگزار گردید
Print
156 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید