X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
بازدید از زیرساخت های ورزشی و ارزیابی عملکرد تربیت بدنی دانشگاه های استان
ایرج احسانی

بازدید از زیرساخت های ورزشی و ارزیابی عملکرد تربیت بدنی دانشگاه های استان

بازدید از زیرساخت های ورزشی و ارزیابی عملکرد تربیت بدنی دانشگاه های استان

بازدید از زیرساخت های ورزشی و ارزیابی عملکرد تربیت بدنی دانشگاه های استان فارس(دانشگاه های: شیراز، صنعتی شیراز، هنر شیراز، جهرم، فسا، استهبان، سلمان فارسی کازرون و ممسنی) در تاریخ 3 الی 5 اسفندماه ماه توسط  آقای نانکلی انجام گردید. در  این راستا از برنامه های در دست اجرا و پروژه های در حال ساخت دانشگاه های مذکور بازدید به عمل آمد.

مطلب قبلی بازدید از زیرساخت های ورزشی و ارزیابی عملکرد تربیت بدنی دانشگاه های استان یزد
مطلب بعدی گزارش فعالیت های واحد توسعه ورزش قهرمانی در سال 98
Print
95 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید