X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
بازدید نماینده اداره کل از روند برگزاری جشنواره پائیزه دانشگاه ارومیه و صنعتی ارومیه
ایرج احسانی

بازدید نماینده اداره کل از روند برگزاری جشنواره پائیزه دانشگاه ارومیه و صنعتی ارومیه

بازدید نماینده اداره کل از روند برگزاری جشنواره پائیزه دانشگاه ارومیه و صنعتی ارومیه

دکتر مقصودی (نماینده اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان)  از روند برگزاری جشنواره پاییزه از دانشگاه های ارومیه و صنعتی ارومیه بازدید بعمل آورد. ضمنا در این بازدید دو روزه با هماهنگی دبیرخانه منطقه سه ، کارگاه آموزشی - کاربردی آشنایی با سامانه برای کارشناسان دانشگاه های منطقه برگزار گردید.

در این کارگاه که با حضور نماینده اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان جناب آقای دکتر مقصودی و به میزبانی اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتي اروميه برگزار شد، کارشناسان و مدیران تربیت بدنی از ۹ دانشگاه منطقه حضور داشتند و به بحث و بررسی در مورد لزوم و نحوه ثبت فعالیت های ورزشی دانشگاه ها در سامانه وزارت عتف پرداختند. 
آموزش نحوه ثبت فعالیت از طریق سامانه مذکور، بروزرسانی اطلاعات و مشارکت مؤثر در فرآیندهای نظارت و ارزیابی وزارت، از مهمترین محورهای مورد تأکید در این کارگاه آموزشی بود.

مطلب قبلی امضای تفاهم‌نامه بین اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و فدراسیون هندبال ج.ا.ایران
مطلب بعدی قابل توجه مديران محترم تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور
Print
165 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید