X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
بخشنامه پیگیری بودجه فعالیت های تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها
ایرج احسانی

بخشنامه پیگیری بودجه فعالیت های تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها

بخشنامه پیگیری بودجه فعالیت های تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها

  مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها:

  احتراما با توجه به شیوع و فراگیری ویروس کرونا، اداره کل تربیت بدنی سازمان متبوع ضمن رعایت مفاد پروتکل های بهداشتی فعالیت های ورزشی ذیل را با همکاری و مشارکت دانشگاه ها به صورت مجازی برای شش ماه دوم سال جاری برنامه ریزی و اجرا می نماید:
- برگزاری آنلاین فعالیت های ورزش همگانی در قالب جشنواره های هفته تربیت بدنی، پاییزه و زمستانه و ثبت در سامانه سجاد
- برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی مدیران، کارشناسان تربیت بدنی و دانشجویان

و ....

از این رو با عنایت به ضرورت توجه به جایگاه فعالیت های فوق برنامه ورزشی در پیشبرد توسعه ورزش دانشجویان، ضمن پیگیری بودجه تخصیصی مربوط به فعالیت های خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی آن دانشگاه در قانون بودجه سال 99، تدابیر لازم اتخاذ و نسبت به هدایت و هدفمند نمودن و توزیع متوازن و عادلانه بودجه تربیت بدنی اقدامات مقتضی بعمل آید.

بخشنامه پیوست

 

مطلب قبلی فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي مسابقات مجازي ووشو در بخش تالو را برگزار مي كند.
مطلب بعدی برگزاری مسابقات همگانی مجازی وآنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
Print
168 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید