X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
برنامه عملیاتی اداره کل تربیت بدنی در سال 1400
ایرج احسانی

برنامه عملیاتی اداره کل تربیت بدنی در سال 1400

قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

 احتراما، به اطلاع می رساند دستیابی به توسعه فراگیر در دانشگاه، مستلزم داشتن برنامه عملیاتی سالیانه در راستای اهداف تعیین شده برنامه ششم توسعه در آموزش عالی کشور می باشد. با عنایت به مراتب فوق به پیوست برنامه عملیاتی اداره کل (1400) که برگرفته از اسناد بالا دستی و با هدف توسعه همه جانبه و افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی تدوین شده است،  به پیوست تقدیم می گردد.

لطفا در خصوص تنظیم برنامه عملیاتی اداره تربیت بدنی آن دانشگاه بر اساس گستره برنامه و با پیش بینی میزان بودجه، مطابق با فرم شماره 1 و 2 (پیوست) و درصد تحقق هر فعالیت در سال گذشته (بر اساس برنامه عملیاتی مصوب آن دانشگاه در سال 1399) اقدام و به صورت Word از طریق ERP  تا تاریخ 1400/2/15 به این اداره کل ارسال نمایند.

 

برنامه عملیاتی 1400

فرم شماره 1

فرم شماره2

بخشنامه

مطلب قبلی دوره مربیگری دوچرخه سواری (درجه3) از تاریخ 3 الی 7 اسفند ماه برگزار می گردد.
مطلب بعدی دوره مربیگری دوچرخه سواری (درجه سه) ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی برگزار گردید.
Print
36 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید