X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
برگزاری کارگاه های مجازی آشنایی با رشته های پیشنهادی ورزش همگانی
ایرج احسانی

برگزاری کارگاه های مجازی آشنایی با رشته های پیشنهادی ورزش همگانی

برگزاری کارگاه های مجازی آشنایی با رشته های پیشنهادی ورزش همگانی

قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر ورزش و فعالیت های بدنی و همچنین پیش بینی تداوم این بیماری در کشور و استمرار آن در ماه های آتی، این اداره کل را بر آن داشته است تا با همکاری دانشگاه ها درجهت توسعه و ترویج فعالیت های ورزشی به روش های نوین و مجازی (در حیطه ورزش) روی آورد. بدینوسیله به پیوست برنامه کارگاه های آموزشی مجازی رشته های پیشنهادی همگانی و  بخشنامه مربوطه  تقدیم می گردد.

 بخشنامه

لیست کارگاه های مجازی آشنایی با رشته های پیشنهادی ورزش همگانی

رشته های پیشنهادی ورزش همگانی

مطلب قبلی مرکز تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار کرد.
مطلب بعدی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری راه اندازی شد.
Print
172 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید