X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
تعامل و هم افزایی بین بخشی با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و کمیته ملی المپیک از اهداف واحد آموزش می باشد.
ایرج احسانی

تعامل و هم افزایی بین بخشی با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و کمیته ملی المپیک از اهداف واحد آموزش می باشد.

تعامل و هم افزایی بین بخشی با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و کمیته ملی المپیک از اهداف واحد آموزش می باشد.

بر اساس گزارش آقای دکتر امامی از واحد آموزش اداره كل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان در راستای سیاست ها کلان آموزش عالی کشور و در جهت توانمندسازی و ارتقای دانش مدیریتی و فني نیروی انسانی شاغل در حوزه ورزش و تربیت بدنی دانشگاه های کشور در مرحله نخست اقدام به نياز سنجي از مديران و دست اندركاران تربيت بدني دانشگاه ها و هم چنين بررسي درخواست هاي ارسالي از انجمن هاي ورزش قهرماني و همگاني بر تحقق چشم انداز آموزشي در سال 98 نمود.

به گفته ایشان،ضمن بررسي ظرفيت هاي موجود در دانشگاه هاي كشور برگزاري دوره هاي مشترك و همكاري با نهادهاي علمي از جمله پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي و هم چنين كميته ملي المپيك و ديگر سازمان ها مد نظر قرار گرفت. در اين راستا با توجه به اولويت بندي درخواست هاي ارسالي ضمن تدوين تقويم آموزشي، برنامه عملياتي جهت ارتقاي سطح علمي و تجربي مديران، كارشناسان و مربيان در سه بخش، برگزاري دوره هاي مربيگري و داوري، برگزاري جلسه هاي هم انديشي و كارگاه هاي دانش افزايي و هم چنين دوره هاي توانمند سازي و تربيت كارشناسان اتاق ها تندرستي و مراكز ارزيابي و مشاوره ورزشي تدوين شد.

كه به صورت اجمالي مي توان از برگزاري 11 دوره مربيگري و داوري در سطح بين المللي، ملي و منطقه اي نام برد، كه دوره 6 روزه بين المللي تنيس روي ميز (سطح يك) با همكاري فدراسيون تنيس روي ميز به ميزياني دانشگاه الزهرا انجام شد. هم چنين 8 دوره داوري و مربيگري (ژيمناستيك، تيراندازي با تفنگ و تپانچه، كاراته و ...) در سطح ملي و 2 دوره مربيگري به صورت منطقه اي برگزار شده است. در بخش كارگاه هاي علمي و آموزشي تاكنون 12 كارگاه دانش افزايي ويژه مديران و كارشناسان ورزش دانشگاهي در سطح ملي و 8 كارگاه جهت آشنايي با ثبت فعاليت ها و رويداهاي ورزش دانشجويي در سامانه سازمان امور دانشجويان ويژه كارشناسان در سطح منطقه اي انجام شده است. در بخش دوره هاي توانمند سازي، دوره مديريت رويدادهاي بزرگ ورزشي با محوريت ورزش دانشجويي با همكاري كميته ملي المپيك و دوره هاي دستياري مراكز تندرستي و اتاق هاي تندرستي با همكاري پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي انجام شده است.

دکتر امامی در ادامه بیان داشتند: واحد آموزش در راستاي بهره گيري از نيروي انساني متخصص در جهت كيفيت بخشي به برگزاري رويدادهاي ورزش دانشجويي براي اولين بار در چهارمين المپياد ورزش همگاني  دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه به ميزباني دانشگاه الزهرا و بوعلي همدان برگزار شد، علاوه بر برگزاري 18 دوره توجيهي داوري با همكاري انجمن هاي ورزشي 9 رشته فعال در المپياد به تفكيك دانشجويان دختر و پسر، 10 كارگاه دانش افزايي ويزه دانشجويان ورزشكار نخبه و 4 كارگاه ويژه داوطلبين حاضر در چهارمين المپياد ورزش همگاني برگزار كرد.

 

مطلب قبلی قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
مطلب بعدی با هدف ارائه خدمات آموزشي و ورزشي به دانشگاهيان اپليکيشن ستاو طراحي شد
Print
240 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید