X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
جشنواره ورزش های همگانی (استانی) با مشارکت 5 بخش آموزش عالی برگزار می گردد.
ایرج احسانی

جشنواره ورزش های همگانی (استانی) با مشارکت 5 بخش آموزش عالی برگزار می گردد.

این اداره کل در نظر دارد به منظور گسترش هم افزایی بین بخشی، مشاركت حداکثری دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی و توسعه همه جانبه و متوازن در ورزش همگانی، جشنواره ورزش‌های همگانی استانی با مشارکت پنج بخش آموزش عالی کشور (دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی وحرفه ای، فرهنگیان، وابسته به سایر ارگان هاموسسات غیر انتفاعی) را طراحی و اجرا نماید.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعات پیوست مراجعه نمایید.

بخشنامه

پیوست 1

پیوست2

مطلب قبلی مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می گردد.
مطلب بعدی مسابقات قهرمانی نجات غریق دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد.
Print
63 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید