X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
جلسه دبیران مناطق دهگانه ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشوربرگزار گردید
ایرج احسانی

جلسه دبیران مناطق دهگانه ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشوربرگزار گردید

جلسه دبیران مناطق دهگانه ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشوربرگزار گردید

جلسه دبیران مناطق دهگانه ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشوربرگزار گردید

جلسه دبیران مناطق دهگانه ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور روز چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 1398 با حضور دکتر محمد حسین علیزاده، مدیر کل تربیت بدنی و دبیران مناطق دهگانه ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سالن رازی سازمان امور دانشجویان برگزار گردید.

در ابتدایی جلسه دکتر علیزاده مدیرکل تربیت بدنی، ضمن تشکر از مسئولین دبیرخانه مناطق دهگانه و مشارکت مدیران تربیت بدنی و دبیران استانی و منطقه ای در این جلسه، با ارائه گزارش پنجاه و یکمین گردهمايي مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها در 7 محور تخصصی مورد بحث مطالبی را عنوان و در خصوص برنامه های پیش روی دبیرخانه مناطق در شش ماه دوم و مشارکت حداکثری دانشگاه ها در برگزاری و شرکت در مسابقات قهرمانی استانی(4 رشته) و منطقه ای(32 رشته) تاکید نمودند. در ادامه جلسه دکتر مقصودی ضمن تببین محورها و جمع بندی پیشنهادات مدیران تربیت بدنی در 7 محور تخصصی به تفکیک منطقه به دبیران مناطق ارایه گردید در ادامه بحث دکتر علیزاده ضمن تبیین وظایف دبیرخانه در 7 محور تخصصی (مورد بحث در گردهمایی مدیران تربیت بدنی) در خصوص پیشنهادات اداره کل تربیت بدنی در تفویض اختیارات بیشتر به دبیرخانه های مناطق، مطابق با سیاست‌های ابلاغی وزارت علوم در حوزه ورزش و تربیت بدنی تاکید کردند.

 

مطلب قبلی افتتاح زمین چمن مصنوعی خوابگاه علم الهدی دانشگاه شهید چمران اهواز
مطلب بعدی برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی در پیشبرد برنامه ها و برگزاری رویدادهای ورزش دانشجویی در سطح مناطق
Print
367 رتبه بندی این مطلب:
3/0

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید