X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
در هم انديشي مجازي دبيران مناطق ورزش دانشگاهها، بر توسعه ورزش دانشگاهها و آموزش نيروي متخصص تاکيد کردید.
ایرج احسانی

در هم انديشي مجازي دبيران مناطق ورزش دانشگاهها، بر توسعه ورزش دانشگاهها و آموزش نيروي متخصص تاکيد کردید.

در هم انديشي مجازي دبيران مناطق ورزش دانشگاهها، بر توسعه ورزش دانشگاهها و آموزش نيروي متخصص تاکيد کردید.

 

1399/02/17 15:16

 

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در هم اندیشی مجازی دبیران مناطق ورزش دانشگاهها، با تاکید بر اهمیت آموزش در ورزش دانشگاهی گفت: باید از فرصت موجود برای ایجاد روش های نوین آموزش استفاده کنیم.

 جلسه دبیران مناطق ده گانه ورزشی با هدف انسجام و هماهنگی در اجراي برنامه عملیاتی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در سال 99 و نیز بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه تداوم مسابقات منطقه ای(کسب سهمیه) و برگزاری پانزدهمین المپیاد ورزشی، به صورت غیرحضوري از طریق ارتباط تصویري( ویدیو کنفرانسی) با حضور دبیران مناطق ورزشی در مورخ 17 اردیبهشت از ساعت 9 الی 12 برگزار شد.
در آغاز این جلسه دکتر محمد حسین علیزاده ضمن بیان ماموریت های اداره كل تربيت بدني و لزوم تدوین برنامه عملیاتی در مناطق ورزشی و دانشگاه های تابعه، نظرات خودر را ارائه کرد و در ادامه جلسه، دبیران مناطق ده گانه ورزشی، برنامه عملیاتی در حوزه های فني و مسابقات قهرماني، توسعه ورزش همگاني و تفریحی از طریق توسعه رویدادهای درون دانشگاهي، استانی، منطقه ای و سراسری و نیز توسعه فضاهای زودبازده ورزشی و طرح های عمرانی و توسعه ورزش آموزشی و پژوهشی و توسعه مراکز تندرستی ارایه کردند .
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در سخنان خود با اشاره به اینکه در سال 98 اقدامات مناسبی برای توسعه فضای ورزش دانشگاهها صورت گرفت؛ گفت: در سال جاری نیز حمایت های اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در این زمینه تداوم دارد و با توجه به فعالیت همکاران، انشاالله امسال نیز شاهد توسعه خوبی در زمینه سرانه ورزشی خواهیم بود.
دکتر علیزاده افزود: از آنجا که در سالهای گذشته سازمان امور دانشجویان، نتیجه عملی و عینی حمایت های خود و همکاری با دانشگاهها را در توسعه زیرساخت ورزشی مشاهده کرده است؛ در سال جاری نیز حمایت های خودرا ارائه خواهد داد.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در این گفتگوی اینترنتی ، برگزاری مسابقات ورزشی به صورت مجازی در رشته های مانند شطرنج ، دارت و مانند آن در بین دانشجویان را اقدام مناسبی دانست که در افزایش شور و نشاط و حفظ روحیه دانشجویان تاثیر مثبت خواهد داشت.
وی با اشاره به موضوع برگزاری المپیاد قهرمانی به عنوان یک اقدام مهم در ورزش دانشجویی گفت: برگزاری این رویداد مهم منوط به عادی شدن شرایط کشور از نظر کرونا است و اداره کل تربیت بدنی در صورت مساعد شدن شرایط با جلب نظر جمعی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها در خصوص زمان و شیوه برگزاری المپیاد تصمیم گیری خواهد کرد.

در این گفتگوی برخط دبیران مناطق دهگانه تربیت بدنی دانشگاهها ضمن ارائه گزارش عمکرد سال 98، محورهای برنامه های سال 99 را اعلام و در خصوص وضعیت ورزش دانشگاهی در شرایط کرونا و پسا کرونا نظرات خود را مطرح کردند.

مطلب قبلی نتایج اولین دوره مسابقات دارت آنلاین دانشجویان دانشگاه های کشور
مطلب بعدی گفتگو با دکتر سید اسماعیل حسینی نژاد مدیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران و دبیر منطقه 2 ورزش دانشگاه ها
Print
280 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید