X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
شصت و دومین جلسه شورای ورزش دانشگاه سمنان در سال جدید برگزار شد.
ایرج احسانی
/ دسته ها: اخبار

شصت و دومین جلسه شورای ورزش دانشگاه سمنان در سال جدید برگزار شد.

شصت و دومین جلسه شورای ورزش دانشگاه سمنان در سال جدید برگزار شد.

 در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزه تربیت بدنی در سال 98 و چشم انداز سال 99 حاضران در جلسه، نظرات خویش را جهت  پیشبرد هر چه بهتر امور ارائه دادند. این نشست مصوباتی چون پیگیری تعویض زمین چمن طبیعی به مصنوعی، تشکیل کمیته حمایت از نخبه های ورزشی، در اولویت قرار گرفتن تعمیرات فضاهای ورزشی در تعمیرات تابستانی و تأکید بر ضرورت حمایت از مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه، به همراه داشت.

مطلب قبلی قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
مطلب بعدی مسابقات شطرنج آنلاین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.
Print
80 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید