X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي مسابقات مجازي ووشو در بخش تالو را برگزار مي كند.
ایرج احسانی

فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي مسابقات مجازي ووشو در بخش تالو را برگزار مي كند.

فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي مسابقات مجازي ووشو در بخش تالو را برگزار مي كند.

 مديران محترم تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور:

به اطلاع مي رساند در راستاي توسعه ورزش همگاني و همچنين ترغيب دانشجويان به انجام فعاليت هاي بدني در شرايط كنوني فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي يكدوره مسابقات مجازي ووشو دانشجويان را دربخش تالو برگزار مي نمايد. لطفا جهت كسب اطلاعات دقيق تر از شرايط و نحوه برگزاري به بخشنامه هاي پيوست مراجعه نماييد.

بخشنامه اداره كل تربيت بدني

بخشنامه فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي

مطلب قبلی کارگاه تخصصی آشنایی با شیوه ثبت اطلاعات فضاهای ورزشی دانشگاه ها در سامانه ستاو برگزا ر گردبد.
مطلب بعدی بخشنامه پیگیری بودجه فعالیت های تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها
Print
156 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید