X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
ایرج احسانی

قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

به همین منظور و جهت دسترسی به اهداف مذکور ،به پیوست برنامه عملیاتی اداره کل(1399) ارسال می گردد. لطفا مطابق بخشنامه ارسالی (پیوست 2 ) اقدام لازم را به عمل آورید.

مطلب قبلی توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی زود بازده به منظور بهره مندی بیشتر دانشجویان از این فضاها، در اولویت قرار دارد.
مطلب بعدی تعامل و هم افزایی بین بخشی با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و کمیته ملی المپیک از اهداف واحد آموزش می باشد.
Print
290 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید