X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از برگزاری رویدادهای ورزشی مجازی الکترونیکی در هفته تربیت بدنی خبر داد.
ایرج احسانی

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از برگزاری رویدادهای ورزشی مجازی الکترونیکی در هفته تربیت بدنی خبر داد.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از برگزاری رویدادهای ورزشی مجازی الکترونیکی در هفته تربیت بدنی خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ،محمدحسین علیزاده در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره اقدامات سازمان امور دانشجویان در هفته تربیت بدنی، اظهار داشت: امسال به دلیل شیوع کرونا، پنج فعالیت ورزشی به صورت ای.اسپورت(ورزش الکترونیک) از طریق سامانه ستاو(سامانه تندرستی، ارزیابی و ورزش) تعریف شده است.
وی ادامه داد: طرح آزمایشی این سامانه در تابستان برای شطرنج، دارت و پومسه برگزار شد و به عنوان مثال ۴۰۰ دانشجو با وجود تعطیلی دانشگاه ها از شطرنج استقبال کردند؛ که در ترم جدید نیز این مسابقات برگزار می شود.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به افزایش فعالیت های ورزشی در این سامانه، گفت: انجمن های ۲۵ گانه ورزشی وزارت علوم از اول مهرماه در حال برنامه ریزی به منظور افزایش فعالیت های ورزشی از طریق سامانه ستاو هستند.
علیزاده افزود: ستاو یک سامانه برای تمرینات متنوع است که دانشجویان با وارد کردن شماره دانشجویی به تناسب علاقه می توانند از آن استفاده کنند.
وی درباره استفاده از این سامانه برای واحدهای یک و دو تربیت بدنی، اظهار داشت: این سامانه به استادان تربیت بدنی دانشگاه ها برای گذراندن واحدهای یک و دو کمک می کند و در تابستان ۱۵ جلسه از واحد تربیت بدنی یک با این سامانه برگزار شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره برگزاری هفته تربیت بدنی در سال های گذشته، خاطرنشان کرد: هفته تربیت بدنی در دانشگاه ها پیش از شیوع ویروس کرونا متناسب با نامگذاری روزها برگزار می شد.
وی افزود: در آغاز سال تحصیلی، جشنواره پاییزی با حضور دانشجویان و در هفته تربیت بدنی آغاز می شد و به دنبال آن جشنواره های زمستانه و بهاره هم برگزار می کردیم.
علیزاده با اشاره به حضور دانشجویان در این جشنواره ها، گفت: دانشجویان در این جشنواره ها همه نوع فعالیت ورزشی با توجه به علاقه مندی خود انجام می دادند و با امکانات نه چندان پیچیده در هر نوع فعالیت مشارکت می کردند. با این حال، سازمان امور دانشجویان در هفته تربیت بدنی برخی دستورالعمل ها برای هفته تربیت بدنی و این جشنواره ها به دانشگاه ها ابلاغ می کرد.
به گزارش ایرنا، هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.

 
 
مطلب قبلی قابل توجه مدیران محترم تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
مطلب بعدی شورای ورزش دانشگاه جامع علمی-کاربردی برگزار شد.
Print
88 رتبه بندی این مطلب:
3/0

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید