X
اخبار و رویدادهای ورزش دانشگاهی
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه سجاد  ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و 5 بخش آموزش عالی برگزار شد.
ایرج احسانی

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه سجاد ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و 5 بخش آموزش عالی برگزار شد.

با توجه به اینکه  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کلیه اطلاعات و آمـار مربوط به فعالیت هاي ورزش همگانی خود را درسامانه سـجاد ثبت و ارسال می نماینـد، و همچنین با توجه به کاهش فعالیت دانشـگاه ها در طی سالهاي اخیر به دلیل وجود بیماري کرونا و عدم استفاده ازسامانه توسـط دانشـگاهها، تغییرات مربوط به کارشـناسان ثبت اطلاعـات در برخی دانشـگاهها وبینار آموزشـی با عنوان نحوه اسـتفاده و ثبت اطلاعات درسامانه سجاد به صورت مجازي با حضور مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و 5 بخش آموزش عالی(پیام نور، فنی و حرفه ای، فرهنگیان، جامع علمی و کاربردی و غیرانتفاعی و غیردولتی  در تاریخ 1401/10/27  برگزار گردید.
شایان ذکر می باشد در این کارگاه آموزشی 200 کاربر به صورت آنلاین حضور داشتند./
 

 

مطلب قبلی مسابقات قهرمانی کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار می گردد.
مطلب بعدی مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می گردد.
Print
188 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
تصاویر منتخب گالری
لینک های مفید